Pastoraat – theologie

image002Sinds september 2002 ben ik pastoraal werker van het Aartsbisdom Utrecht. Als pastor met een geprofileerde taak gemeenschapsopbouw ben ik lid van het pastoraal team dat werkzaam is in de R.K. parochie HH. Franciscus en Clara waarbinnen de R.K. geloofsgemeenschappen Duistervoorde-Twello, De Vecht–Terwolde, Bussloo, Epe, Vaassen, Klarenbeek en Loenen/Eerbeek samenwerken.                                                                                 

In RKK in Nederland ben ik werkzaam sinds september 1988, eerst als pastoraal werker van het Bisdom Breda, werkzaam in het pastoraat in de parochie v.d. H. Bartholomeus te Zevenbergen en vervolgens van de parochies in de regio Zevenbergen. Vanaf januari 1995 was ik binnen het pastoraal team aanspreekbare pastor voor de parochie van het H. Hart te Langeweg en vanaf januari 2000 ook voor de parochie v.d. H. Bartholomeus te Zevenbergschen Hoek.